lavendel2

 
'tot leven geroepen' is mijn  2e gedichtenbundel

het dichterschap is tot mijn grote verwondering tot leven geroepen
aan het licht gekomen
woorden die bij mij boven komen drijven 
mag ik delen in een boekje en ook via de website

de bundel is na een aantal herdrukken 
al een hele poos uitverkocht
en daarom staan alle geichten uit de bundel
op de website
je mag ze vrij gebruiken graag zelfs

een berichtje hierover stel ik op prijs
.................................................

totlevengeroepen
....................................

kostbaar

kwetsbaar mens

naweeën
van geboortepijn
omlijsten
je gezicht

kom
te voorschijn
hoog opgericht

laat je zien
aan wie
je verwachten

morgen
vandaag
misschien

geef
je krachten

spiegel
van je Schepper
bloei
als een roos

aukje wijma

............................................................

ontwaken


bruid te zijn
van het leven

zwanger van verlangen
naar
recht en gerechtigheid

klein en kwetsbaar
wordt het geboren

in een ogenblik van mededogen

gemeenschap


aukje wijma

........................................


lichtflits

flits
van verstaan

het leven
in volheid
vatten

drie dimensionaal

begrijpen
wat leven is

en gaat worden


aukje wijma

.................................

denken – voelen

twee werelden

denken
dodelijk
zonder gevoel

voelen
hulpeloos
zonder gedachten

doordachte
gevoelens
geven evenwicht

doorleefde
gedachten
brengen rust

evenwichtig leven


aukje wijma

..............................


tien regels

tot aan
de grens
van vrijheid gaan

omkijken
genieten
van het uitzicht

verwondering
over diepte
en kleuren

leven in overvloed

aukje wijma

...............................

bewerkte steen


een diamant
ben jij

veelkleurig
schitterend
mens

leef

aukje wijma

...............................

ervaring

doorschijnend
is Uw licht te zien
op onze aarde

als weerschijn

een schaduw soms

van achteren
neem ik U waar


aukje wijma

...................................

bereikbaar

onbereikbare
werkelijkheid kom
een beetje dichterbij

laat me
aan je ruiken
voelen

laat me
gezichten zien
die verhalen dat ik
op Weg ben

weg van het duistere
ondoordringbare
woud

openbaar zo nu en dan
een glimp
van waar het
werkelijk op aan komt

genade


aukje wijma

.........................


hemel op aarde

soms
zomaar een woord
dat raakt aan mijn ziel

herkenning
verwondering
een kostbaar moment

een blik in jouw ogen
brengt God aan het licht

open baring
een stralend gezicht

het kan me zo troosten
brengt de hemel dichtbij
een gebaar van de Grote
voor jou en voor mij


aukje wijma

...........................


onrustig verlangen


thuis

waar is mijn huis

boven beneden
verleden en heden
buitelen door elkaar

ik kom maar niet daar
waar ik thuis hoor

bij mezelf
thuiskomen
en dromen
over thuis zijn
bij jou en bij Hem

aan komen
in vrede

Thuiskomen


aukje wijma

.........................


inspiratie


onrustig hart en lijf
waarin
het borrelt en bruist

schilderende
gevoelens

gedachteloze
woorden

geven door
waar het hart vol van is

een overlopende beker


aukje wijma

...................................


in zicht

zo nu en dan
een glimp zien
van
hoe leven
oorspronkelijk
bedoeld is

een flits
in een toekomst
van
samenleven
in vertrouwen

delen

in gerechtigheid


aukje wijma

..........................


licht
Licht in me
schijn elke dag
even

laat me weten

ik ben er
en zal er
altijd zijn

voor jou

aukje wijma

.............................................


Oneindige

Onnoembare liefste
Droom van mijn dromen

soms
versmelt ik
aan de buitenkant

ga ik op in Harmonie

in Tederheid

soms

even maar


aukje wijma
.........................................oordelen

wat begrijp ik
van het leven
om te kunnen
oordelen

wat geeft
me de moed
om mijn mond
open te doen

ik mag liefhebben

de Eeuwige
zegt

tot iedereen
die belast
en vermoeid is

je mag
bij Mij komen

Ik
zal rust geven


aukje wijma

.......................................


openbaring

voor mij

bent U
een diamant
met ontelbare
lichten en kleuren

bent U
blauw en dan weer
rood lichtgeel
donkerviolet

bent U
in oplichtende ogen
zonnestralen
bliksem

bent U
als schittering
zo vaak anders
dan wij verwachten

aukje wijma
..........................................


paradijs

geschapen
om te creëren
en te recreëren
in nabijheid
van U

eigen wijsheid
beter weten
drijft
mij ver
bij U vandaan


aukje wijma
..............................

register

soms
ineens een naam
een gezicht

ogen
herkenning delen
aan dezelfde bron
staan


aukje wijma
................................


samensmelten

één worden

de liefde ondergaan
in honderden kleuren
telkens opnieuw

ervaren

wat het is
kind van U
te zijn


aukje wijma
..............................


soms

soms
zijn er woorden
die de eeuwigheid
raken

zijn er armen
die het lichaam
verwarmen

zijn er ogen
die de ziel
troosten

soms
is er niets

is er leegte
al om


aukje wijma
...................................


buiten en binnen

stilzitten en
luisteren naar
geluiden overal
om me heen

krassende kraaien

ronkende auto´s
een vliegtuig

stilte

luisteren
naar gevoelens
binnenin me

onrust 
beweging
hunkeren naar stilte

overgave

loslaten rust

leven


aukje wijma

...............................


tabernakel

Uw tent
bij de mensen

soms zo dichtbij
van veraf te zien

kom binnen
en ervaar

wat het is
in de nabijheid
van de Eeuwige
te zijn


aukje wijma
.......................................


tien regels

tot aan
de grens
van vrijheid gaan

omkijken
genieten
van het uitzicht

verwondering
over diepte
en kleuren

leven in overvloed


aukje wijma
.........................................


traditie

bakermat
van nieuw leven
geboren
uit verleden

bakeren
in het heden

groeien
naar de toekomst
ontdekking
in een vergezicht


aukje wijma
....................................

vrij

bevrijding uit de slavernij
van mijn eigen ik
ego
strelend
ondergaan
in vrijheid leven
gave van God
voor mij
en jou


aukje wijma
.................................

thuiskomen

stilte
van binnen
vrede
rust

aan de buitenkant
gaat veel
langs me heen

in de stilte
bent U

rust ik uit


aukje wijma
........................................


vuurgloed

het vuur
van mijn ziel
brandt

licht op en verwarmt

eens zal het op gaan
in het vuur
van U


aukje wijma
.....................................


onverstaanbaar


waarom wil ik
woorden geven
aan wat niet
te verwoorden is

aan trillingen
die veranderen
in rechte lijnen

waarop ik U misloop


aukje wijma
............................................op reis

U heeft me weggevoerd
van overleven
de chaos
op z´n kant gezet
ik kon er zomaar doorheen

woestijn
lag aan mijn voeten
heet en eenzaam

oases
nu en dan

leerweg
van het leven


aukje wijma
................................

vrijheid

vanaf nu
ben ik vrij

zegt U

nu is het tijd
om te gaan leven

overleven is
voorbij


aukje wijma

.........................................